Tavoitteeni on tarjota laadukkaita koulutuspalveluja räätälöidysti ihmisen ja eläimen tarpeiden mukaan.

Kurssien tavoitteena on saavuttaa tasapainoa ja hyvinvointia eläimen ja ihmisen välillä. Kun yhteistyötaidot eläimen ja ihmisen välillä kehittyvät, voi eläimen pitämisestä tulla entistäkin antoisampaa.

Kurssitarjonnalla pyrin vastaamaan kaikkien tarpeisiin; oli kyse arkipäivän tilanteista, eläimen aktivoinnista tai kisoihin tähtäävästä harjoittelusta.


Eläinkoulu Eliitti  |  Puh. 050 354 8966  |  S-posti: tiina.paavola@elainkoulueliitti.fi